J Nash

(no subject)Чашмони гамгин, риши ранги мошу биринч ва лабони хандон ба чехраи у боз зебоиеро илова мекарданд. Бо хоксорие дасти хозиринро мефушурд ва ба чашмони гамгин чашм ва дили онхоро мучуст, фориғ аз он, ки махбуби дили хазорон аст. Дер боз аст, ки дар ватан набуд, киёфахои ошноро намедид ва лахни зебои точикиро нашунида буд, мисли булбуле буд, ки аз бустон чудо мегашт. «Ман Точикистонро ягон вакт тарк нагуфтаам, калби ман хамеша дар Точикистон аст» буд посухи у ба як рузноманигор, ки аз у суол кард, ки: «Кай ба Точикистон омадед». У ошики Точикистон аст, Точикистоне, ки ончо вакт бо суръати комилан дигар харакат мекунад, оханги мусики хеле нарм асту махфуми шеър хам амиктар. Рохи у рохест нотамом, пур аз чустучу, саршори оханги ноб ва табиати озоди. Ин рох уро хамеша руи сахна меорад: руи сахнаи зиндаги...
Оханг ба шеъри Рудакии бузург дар толор танинандоз гашт.. Дило то кай хамечуи манеро...P.S. Навиштаи боло хотираест аз вохури бо Далер Назар, ки соли 2002 дар Душанбе доштам. Имруз зодрузи ин марди бузурги санъати Точик аст ва мо ба у аз даргохи Яздони Пок рузгори хуш ва дили пур аз фарахро талабгорем. Овозат хастагиро набинад ва замона ба комат бод...
  • Current Music
    Dilo to kay hamejui manero
J Nash

Margi SchoirЯке аз шомхои тобистони имсол дар фасади пайкараи устод Лохути менишастам, дуди сигор гулуамро мехарошиду шамоли бегохирузи барги чанорхоро ба садо меовард, ки навиштае аз китоби Салими Аюбзод «Точикон дар карни бистум: сад ранги сад сол» ба ёдам омад.
«Шонздахуми марти соли 1957, дар яке аз бемористонхои Маскав, дар рузи пурбарфу борон, шахсе мисли шамъ об шуду рехт, ки хазорон нафар уро дар Точикистон дуст медоштанд...
Солхои баъд фелдшерзане, ки он шаб дар сари болини бемор нишаста буд, накл кард, ки мариз дар сакароти марг ба як забони барои зан нофахмо мегуфту мегуфту мегуфт. Касе набуд, вопасин суханони марди мирандаро бишунавад, васияти уро бифахмад. Факат ин зан буд, ки аз калимахои охирин чизеро ба чуз нармию зебоии лафз ва дарди кухвор сангини души мусофири миранда эхсос намекард. Зан дар лоилочии баробар бо марги шоир, мегирист ва бо руймолаке ашки чашмонашро пок мекард.
Шоири точик ва мухочири деринаи эрони, Абулкосим Ахмадзодаи Лохути дар танхои ва ба хори вафот кард.»
J Nash

Слава России

На вопрос «НГ» о критериях отбора в в Движении против нелегальной иммиграции (ДПНИ) лидер организации Александр Белов ответил так: «Достаточно принести одно ухо таджика – и можно вступать».

Независимая газета 

J Nash

Санъати мусикии Точик

Бе шубха санъати мусики яке аз асосхои боигарии рухии Точикон аст ва дар раванди хаёти беш аз хазорсолаи миллат уро хамеша хамрох буд. Чангнавоз ва ракосаи Сугди, Рудаки бо овози дилошуб ва навои уд, Борбади Марвази бо соз ва Камолиддин Бинои бо «Рисолаи мусики» шохиди ин суханонанд.Хатто овони Шурави, ки аслан маданияти миллиро поймол кардан мехост ва талоши сохтани фарханги васфкунандаи социализм буд ба миллати точик Акашариф, Одина Хошим, Гулшан ва Чурабеку Мукадас такдим кард. Пас имруз чи шуда бо фарханги мусикии ин миллат? Агар рухи Борбад навори дар хошия бударо бинад танаш дар гур руйгардон хохад шуд.Baroi mukoisa navor as barodaroni hamsaboni mo:Дар панохи Худо бошед.
J Nash

Озеро страха

32,61 КБ

Сарезское озеро образовалось 6 февраля 1911, после сильного землетрясения, когда река Мургаб была запружена в результате сильного оползня, похоронившего кишлак Усой, образовав при этом естественную плотину высотой 567 метров. Ученые полагают, что естественная дамба, образованная при землетрясении, известная как Усойский завал, не стабильна с учетом местной сейсмики, и что землям, находящимся у подножьи плотины, грозит катастрофическое наводнение, если плотина разрушится при будущем землетрясении.Photo by Ratushenko.